Call us directly: +46 708 858585
<span>Utvecklas</span> med våra utbildningstjänster

Utvecklas med våra utbildningstjänster

Novelty Quests utbildningsenhet utvecklar undervisningsprogram för att sprida den kunskap som är skapad och förfinad i de tidigare stegen i kunskapsutvecklingscykeln. Utbildningsprogrammen är framtagna för att utveckla kunskapsnivåerna hos våra partners. De kombinerar akademisk teori med praktiska erfarenheter för att erbjuda kompetens som är färdig att applicera för varje relevant roll i våra partners organisationer.

Genom att absorbera resultaten från forsknings- och marknadsanalysfunktionerna så kan våra partners vara försäkrade att våra utbildningar är grundade i både teori och praktik och vi garanterar att samtliga program är vetenskapligt valida, tematiskt träffsäkra, framtidssäkrade, marknadsorienterade, och anpassade till nuvarande och framtida best practices. Genom förfiningsfiltret hos konsultenheten så kan vi också garantera att våra program är praktiskt validerade, direkt applicerbara, hands-on och flexibla. Genom våra samarbeten med ledande affärsskolor så kan vi också lova top-of-the-line undervisningskvalitet integrerat med teoretisk höjd och praktisk tillämpning.

Alla våra program är sammansatta av moduler och kan skräddarsys enligt alla kompetensbehov från en tjugominuters onlinevägledning på ett specifikt tema till ett yrkeshögskoleprogram som täcker samtliga teman. Novelty Quest samarbetar med flera ledande affärsskolor och universitet både i att leverera utbildningsprogram och för att garantera kvalificerad certifiering för våra partners och studenter.

YRKESUTBILDNING

Vocational training

Vi erbjuder i samarbete med ledande affärsskolor förstklassigt innehåll för yrkeshögskoleprogram på 1-2 år och akademiska kurser på 5-20 veckor. Vi täcker varje steg från skapande av en utbildningsplan till utveckling av innehållet till att förse med lärare på plats. Kurser tillhandahålls – och utvecklas i samarbete med – både yrkeshögskolor, universitet och andra utbildningsanordnare.

FÖRETAGSUTBILDNING

business-training_news-item

Novelty Quest extraherar kärnkomponenterna från sina yrkesutbildningar och erbjuder dem även i koncentrerat format till organisationer som önskar utbilda sig snabbare. Företagsutbildningar är alltid riktade till att utveckla specifika jobbroller med hands-on praktisk erfarenhet baserad på både teori och praktik. Företagsutbildningarna erbjuds både onsite och vid affärsskolor.

ONLINEUTBILDNING

online-training_news-item

Som experter på digitalisering så erbjuder vi såklart många av våra utbildningsmoduler som onlineprogram. Vi nyttjar tekniskt avancerade LMS-plattformar som ger våra studenter en enkel och lättmanövrerad kunskapsupplevelse. Utbildningsmodulerna finns tillgängliga som e-learning, m-learning och blended learning för att underlätta utbildningsupplevelsen hos våra studenter och ge dem bästa tänkbara stöd genom kursen.

UTBILDNINGSMODULER

Training-modules_news-item

Vi erbjuder också kärndelarna i våra fokusområden som 1-2-dagars utbildningsmoduler för de som redan är familjära med området, men som önskar en djupdykning inom specifika delar. Vi organiserar regelbundet sådana modulbaserade utbildningsdagar tillsammans med våra partneryrkeshögskolor- och universitet. De är i princip samtliga fall öppna för allmänheten och alla är välkomna.

Bar-separator_1000px

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ VETA MER