Call us directly: +46 708 858585
<span>Utforska</span> våra forskningstjänster

Utforska våra forskningstjänster

Novelty Quest kombinerar och mixar traditionell akademisk forskning med marknadsanalyser och omvärldsbevakning. Det finns en genomarbetad logik i att ha båda dessa funktioner samverkandes, då de kompletterar varandra i den vetenskapliga deduktionsprocessen. Marknadsanalysfunktionen analyserar nuvarande marknader för att skapa en större förståelse för hur världen fungerar idag som underlag för teoriutveckling för hur marknaderna kommer att fungera imorgon. Insikter genom marknadsanalyser utgör sedan grunden för att vetenskapligt utforska framtida modeller.
NQ forskningstjänsternas logik II
Det övergripande syftet med vår forskningsinriktning är att skapa ny kunskap som är praktiskt tillämpbar och långsiktig.

AKADEMISK FORSKNING

Academic-research_news-item

Novelty Quest arbetar för att vara våra partners utökade forskningspartner, där vi kan ta fullt ansvar för hela forskningsprocessen. Det inkluderar varje steg från att bevaka offentliga forskningsutlysningar till att säkra immateriella rättigheter. Vi hjälper till att specificera forskningsinriktning, att bestämma föredragna resultat från projekt, att sätta ihop starka konsortier, att lokalisera relevanta akademiska partners, att skriva ansökningar, att leda projekt och/eller individuella arbetspaket, att skriva forskningsartiklar till konferenser och journaler, att färdigställa slutrapporter, osv. Och vi säkrar att ni får direkt tillgång till resultaten.

UPPDRAGSFORSKNING

Contract-research_news-item

Novelty Quest kan också bistå med tillämpad forskning direkt hos er. Om det redan finns en klar vision om tänkbara lösningar så kan man ofta avstå från att köra fleråriga projekt och då kan vi istället bistå er med de skarpaste forskarna och ge oss direkt på resultatet. Sådana projekt är oftast inte finansierade av offentliga medel utan är mer konkreta och leveransorienterade. I uppdragsforskningsprojekt så säkerställer vi utkomstspecifikationen, tar in ett forskarteam, och tar ansvar för leverablerna. Uppdragsprojekt har normalt mer fokus på utveckling än forskning, men är alltid experimentella framtidsorienterade till sin natur.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Market-intelligence_news-item

För att fullt förstå nuvarande marknader och världsutvecklingen så bevakar vi kontinuerligt marknads- och teknologitrender både på makro- och mikronivå. Resultaten av vårt marknadsspaningsarbete presenteras sedan för våra partners med skräddarsytt fokus och vi levererar både skriva rapporter och verbala presentationer, eftersom tillsammans så utgör de en grund för workshops och övningar för en djupförståelse för hur dessa trender påverkar partnerns bransch och miljö och hur de kan exploateras för att skapa konkurrensfördelar. Dessa marknadsanalysworkshopar blir leder ofta till en initiering av nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

MARKNADSANALYS

Market-analysis_news-item

Novelty Quest genomför regelbundna undersökningar för att analysera marknadstrender och för att utforska hur dessa trender utvecklas. Vi förstärker kontinuerligt vårt närverk av affärsledare för att säkerställa högsta forskningskvalitet och för att säkra en affärsdriven approach som härstammar direkt från marknaden. Det är av vitalt värde för oss att all data är valid, tillförlitlig, härstammar från marknadens kärna, och är representativiteten är förstklassig. Vi utför också beställningsundersökningar som skräddarsys enligt våra partners specifikationer, där resultaten inte publiceras offentligt annat än till vår partner.

Kontakta oss för att få veta mer