Call us directly: +46 708 858585
<span>Förstärk er affär</span> inom våra kärnområden

Förstärk er affär inom våra kärnområden

Novelty Quest är ett kunskapsföretag som fokuserar på djupkunskap och den senaste utvecklingen inom våra expertområden. Vi har en fundamental tro att vi genom att bryta ny mark kommer att öka den gemensamma kunskapsbasen och därmed öka värdet i världen. Våra kärnområden är innovationsledning och digitalisering, områden inom vilka vi forskar, genomför tillämpade konsultuppdrag och driver utbildningsprogram.

Innovationsledning

Innovationsledning är det område som ansvarar för att kontrollera organisationens innovationsförmåga, vanligtvis med syfte att öka tillväxt och konkurrensfördelar genom fler innovationer. I en globaliserad, konkurrensutsatt värld så har innovation blivit kritisk för framgång, så följaktligen så har den som bäst hanterar sin innovationsförmåga de bästa förutsättningarna inte bara för överlevnad utan för konkurrensmässig tillväxt.
innovation
Novelty Quest driver utvecklingen på området innovationsledning genom vår kunskapsutvecklingscykel som inkluderar marknadsanalyser, forskning, konsulttjänster, verktyg och utbildning. Vi arbetar med ISOs standardiseringsprocess för innovationsledningssystem, vi hjälper både medium- och stora organisationer i både den privata och offentliga sektorn att tillämpa innovationsledningsprinciper i strategier och tjänster, vi utbildar Chief Innovation Officers för att hjälpa dem att leda sina processer professionellt och vi forskar om nya framväxande utveckling som sker i gränslandet mellan innovation och ICT.

Vår approach
Novelty Quests modell för servicedesign är att vi avser att vara en non-stop-shop för att uppnå fullskalighet inom innovationsledning. Vi hjälper våra partners att utvecklas från den lägsta nivå av innovationsmognad till att bli landmärken inom innovationsledning. Vår modell börjar med vår “mät, sätt riktning, planera”-approach där vi börjar med att mäta den initiala mognadsnivån och sen följer ledande praktiker för att sätta strategisk riktning följt av detaljerade planer för att genomföra transformationen. Vi mäter sedan regelbundet om mognadsgraden för att verifiera framgångarna med strategin. Vi hjälper också till med de operativa tjänster som är kugghjulen i ert innovationsledningsmaskineri.

Vi GARANTERAR ett omfattande skifte i innovationsförmåga för våra partners.

Bar-separator_1000px

Digitalisering

Digitization refers to “the action or process of digitizing; the conversion of analogue data (esp. in later use images, video, and text) into digital form.” Digitalization, by contrast, refers to “the adoption or increase in use of digital or computer technology by an organization, industry, country, etc.”

Novelty Quest utför forskning, konsulttjänster och utbildning inom digitalisering, vilket omfattar både digitization och digitalization. Grunden är för oss förändringen mot bättre affärsresultat med hjälp av användningen av digitala resurser.
digitization

Vår approach
Novelty Quests approach till digitalisering är att följa de senaste trenderna och teknologierna för att fullkomligt förstå nuvarande och framtida affärsmöjligheter som härstammar från ICT och digitala teknologier. Trendanalyser och teknologiska experiment ger oss tillsammans ett försprång när nya teknologier växer fram tätt följt av nya värden. Precis som med innovationsledning så mäter vi inledningsvis er organisations digitala mognad för att finna de områden som har störst behov av utveckling. Vi söker sedan finna de “sweet spots” där vi primärt behöver göra insatser, vare sig det handlar om att öka sin försäljning genom digital marknadsföring, att effektivisera sina arbetsflöden med digitalt stöd, eller att skapa bättre kundupplevelser genom dataanalys eller mobila tjänster. En digital strategi kommer att sätta riktningen och sen arbetar vi med att utveckla ert digitala utbud.

Vi GARANTERAR ett omfattande skifte i digital förmåga för våra partners.