Call us directly: +46 708 858585

Prenumerera på nyheter

Ange din epostadress så får du ett mail när vi lägger till en ny nyhet.

Innovationsworkshop för den svenska turistnäringen  

Novelty Quest höll ett inspirationsseminarium och en workshop i Mariefred för de svenska regionala chefer inom turistnäringen. Det var ungefär femtio personer på den aktuella konferensen organiserad av STUA – Sörmlands turistutvecklingsbolag.

Statssekreteraren

Inspirationsseminariet var en keynote som föregicks av ett tal av statssekreteraren vid Näringsdepartementet. Seminariet följdes sen av en workshop där vi lät deltagarna arbete ut format för att innovation ska kunna integreras i turistprojekt och även ha en diskussion kring hur innovationer ska ägas och förvaltas efter projektslut.

Besöksnäringen has blivit ett nytt stort fokusområde för den svenska regeringen och turistsektorn has aldrig varit i större behov av innovation. Detta var det första steget mot att stödja sektor i tillväxt genom innovation och att förbereda sig för framtiden.

 

No comments yet.

ADD YOUR COMMENT
reset all fields

Innovation workshop for the Swedish network for tourism  

Novelty Quest were asked to hold an inspirational seminar and a workshop in Mariefred, Sweden, for the Swedish regional heads of tourism. There were around fifty people at the conference, organized by STUA – The Sormland Tourism Development Association.

The state secretary

The inspirational seminar was a keynote preceded by a talk by the State Secretary to the Minister of Enterprise and Innovation. The seminar was then followed by a workshop where we had the participants work out formats for integrating innovation in tourism projects and discuss how innovations should be owned and managed post projects.

The tourism sector has become a focus area for the Swedish government, so the sector has never been in greater need of innovation. This was the first step to support the sector in growing by innovation and preparing for the future.

 

No comments yet.

ADD YOUR COMMENT
reset all fields