Call us directly: +46 708 858585

Subscribe to our news via email

Enter your email address to receive notifications of news items by email.

Breakfast seminar on innovation in collaboration with IDC  

In late June 2019 Novelty Quest ran a breakfast seminar on innovation management frameworks together with IDC. IDC presented some of their latest research on how organizations are trying to tackle the innovation challenge. Novelty Quest’s Håkan Ozan presented some recommended frameworks how to approach innovation and his experience of the challenges organizations are facing today and how they are trying to manage it.

The seminar was well-visited with around 15 senior CIO:s and IT-managers present. Discussions were intriguing and curious and everybody showed a genuinely true interest in trying to understand how innovation management works much better.

Martin Sundblad from IDC and Håkan Ozan from Novelty Quest are presenting research and frameworks for innovation management
 

No comments yet.

ADD YOUR COMMENT
reset all fields

Frukostseminarium om innovation i samarbete med IDC  

I slutet av juni 2019 så körde Novelty Quest ett frukostseminarium om ramverk för innovationsledning tillsammans med analysföretaget IDC. IDC presenterade delar av sin senaste research om hur organisationer försöker tackla utmaningar med innovation. Novelty Quests Håkan Ozan presenterade rekommenderade ramverk för hur man kan bemöta innovation och drog en del om hans erfarenheter om de utmaningar organisationer står inför idag och hur de arbetar för att hantera dem.

Seminariet var mycket välbesökt och runt 15 seniora CIO:er och IT-ledare deltog. Det uppstod entusiastiska och engagerade diskussioner och alla visade ett genuint intresse i att försöka förstå hur innovationsledning kan fungera bättre.

 

No comments yet.

ADD YOUR COMMENT
reset all fields